Coșul meu

0 produse

Declaraţie de confidenţialitate

   Noi respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră. Această Declarație de confidențialitate vă informează despre practicile noastre de confidențialitate și de alegerile pe care le poate face despre modul în informațiile dvs. sunt colectate online, precum și modul în care informațiile sunt utilizate. Această declarație este ușor disponibila pe pagina de start și în partea de jos a fiecărei pagini web de pe acest site.
    Noi colectăm și utilizăm informațiile personale pentru a înțelege nevoile și interesele dumneavoastră și de a vă servi mai bine. În plus față de informațiile pe care le oferă, putem colecta, de asemenea, informații în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru prin instrumentele noastre automate de colectare a datelor, care includ Web beacon-uri, cookie-uri, link-uri web încorporate, și alte frecvent utilizate instrumente de colectare a informațiilor.
 Informațiile pe care le colectăm pentru a înțelege nevoile și interesele dvs. ne ajută să ne ofere o experiență consistentă și personalizată. 

    Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru SC DIKSANDY COM SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

  Va rugam sa cititi cu atentie regulile de Confidentialitate care reprezinta, de asemenea, o conditie de vizitare a magazinului nostru online si pe care Dumneavoastra o acceptati in intregime:  

Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

   Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.

   În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

   Siteul Ginashop.ro este operat de catre Sc DIKSANDY COM Srl este persoanã juridicã românã,cu sediul social in BUCURESTI,CUI;18043560*j40/17385/2005 Punct de lucru Dragonul Rosu.Megashop etj1 602 

   Sc Diksandy com Srl poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

- Nume

- Prenume

- Adresă

- Număr de telefon

- Adresă de e-mail

- Detalii de facturare si plata

- Identificatori online

- Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

   Sc Diksandy Com Srl respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

- Actualizarea datelor cu caracter personal

- Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă

- Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date

- Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

- Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.

   Sc Diksandy Com Srl poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

- Livrarea produselor comandate

- Emitere documente transport produse comandate

- Emitere si prelucrare documente conform legislatiei in vigoare

- Rezolvarea solicitărilor clienţilor

- Rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor

- Respectarea obligaţiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile în vigoare

   Sc Diksandy Com.Srl îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau

mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

   Pentru prestarea serviciilor Ginashop.ro în beneficiul dvs.

- Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Ginashop.ro;

- Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

- Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

- Returnarea produselor conform prevederilor legale;

- Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

-Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Ginashop.ro 

   Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Ginashop.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

   Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Ginashop.ro față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

   Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, maxim 30 de zile pentru cosuri abandonate si persistente, wishlist, reting-uri, comentarii, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. 

   Pentru comenzile la SC Diksandy Com SRL, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

   Ne puteti contacta in orice moment responsabilul Sc Diksandy Com Srl cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs;

– prin e-mail la adresa: comenzi@ginashop.ro in atentia responsabilului cu protectia datelor personale